Het eeuwenoude geheim van de akkerbouwer

                                                                        en wat u van hem kunt leren

 

Mijn moeder komt uit een boerengeslacht. Haar opa werd de ‘velddokter’ genoemd. Hij was boer én een rasechte ondernemer. Hij kocht landbouwgrond op dat in slechte staat verkeerde. Nadat hij de grond had ‘verrijkt’ verkocht hij het land met aanzienlijke winst. Ook vandaag de dag is de akkerbouwer een ondernemer en ondanks de vele veranderingen in de afgelopen eeuw is zijn belangrijkste productiefactor hetzelfde gebleven.

 

Wat is het verrijken van landbouwgrond?

Iedere akkerbouwer richt zijn aandacht op het in stand houden en verbeteren van zijn akkergrond. Van zijn inzet; het voortdurend verrijken en verzorgen (cultiveren) van de grond hangt zijn oogst af. Hij richt zijn activiteiten vooral op de ‘teelaarde’. Deze vruchtbare bovenlaag bestaat uit miljoenen levende organismen waardoor het mogelijk is dat de aarde ademt en zich als een levend eco-systeem ontwikkeld. Een goede akkerbouwer kent het geheim van de akkergrond; hij weet hoe hij het kan laten ademen en leven. Dit doet hij door telkens weer de wisselwerking tussen de boven, en de onderlaag te vernieuwen én te verdiepen. Letterlijk door te ploegen. Komt hij bij dit ploegen kuilen tegen dan mindert hij vaart. Bij grote obstakels (bijv. rotsblokken) schakelt hij hulp in.              

 

Wat kunnen wij in onze bedrijven leren van deze akkerbouwer?

Allereerst, zijn boerenbedrijf kent geen geheimen voor hem. Hij weet wat hij moet doen om de volle opbrengst te verkrijgen. Hij doorgrondt het wonderlijke principe waardoor zijn belangrijkste productiefactor ‘ademt en leeft’.

 

Elk bedrijf heeft problemen of beperkingen die ten koste gaan van de opbrengst. Het (er)kennen van deze problemen en beperkingen maakt verbeteren mogelijk. Dit zijn goede gerichte inspanningen waardoor de opbrengst sneller groeit dan de problemen en beperkingen. Dit doet de akkerbouwer, in vertrouwen, op een snelle, vaardige en integere manier. Van hem leren wij dat hij een werkmethode toepast die het verschralen (uitputten) van zijn belangrijkste productiefactor voorkomt. Dit is meer bereiken met minder; niet door harder maar door slimmer te gaan werken. Wellicht kan dit in uw bedrijf door het rouleren van taken en functies. Hierdoor neemt de inzetbaarheid; de onderlinge uitwisselbaarheid toe. En zal het inzicht (begrip) in elkaars werk én van het bedrijfsproces groeien. Een prima middel om verzuring tegen te gaan!

 

 

Wat is het verrijken van een bedrijf?

Van de akkerbouwer leren we dat wij op de grondconditie moet letten! Dit is de vindingrijkheid; de vruchtbare laag (‘teelaarde’) waar talent tot ontwikkeling komt (cultiveren). Hieruit komen kostbare structurele oplossingen voort. Een bedrijf dat vindingrijk wil worden moet platgetreden paden omploegen en door creatieve samenwerking het oude met het nieuwe verbinden. Dit is de interactie tussen de boven,- en onderlaag bevorderen. Ik bedoel hier een evenwichtige aandacht voor zowel beleid, resultaten, targets, overzichten, planningen (bovenlaag) als voor emoties; motivatie, beleving, vertrouwen en het werkklimaat (onderlaag). Een goede wisselwerking van deze lagen creëert synergie. Deze verrijking is in elke organisatie voorwaarde om tot een zinvolle opbrengst te geraken.