Doorbraak

Om weer ruimte te krijgen heeft u een doorbraak nodig. Wat is een doorbraak? Wat moet u doen om dit voor elkaar te krijgen?

 

Van visie naar uitvoering

Er zijn drie belangrijke manieren waarop u als leider invloed kan uitoefenen op uw bedrijf. Dit zijn;

·      Vanuit visie een strategie uitzetten.

·      Het beste uit mensen halen.

·      Vaart zetten achter de uitvoering.

 

Met deze hefbomen kunt u in uw bedrijf barrières doorbreken. (Bron; Keith R. McFarland  ‘Doorbraak’)

 

 

 

Hoe?

De beste manier om zowel de bedrijfsstrategie als de uitvoering te verbeteren is; focus op mensen! Betrek uw medewerkers bij het bepalen van de richting van het bedrijf. Doe dit door een programma. (link naar Programma) Dit is een manier om gezamenlijk de bedrijfsstrategie te formuleren of te repareren. Dit vergroot de betrokkenheid. Elk bedrijf dat zich aan zijn woord houdt omdat het gezamenlijk de strategie effectief uitvoert, geeft inhoud aan de bedoeling (link naar Ruimte) van het bedrijf. Dit is een manier om te bouwen aan een sterk bedrijfskarakter. Hoe sneller en effectiever een bedrijf uitvoert, hoe sneller en hoe meer zij leert. De strategie en de uitvoering bepalen de richting en de snelheid van wat u onderneemt. Het is de uitkomst (som) van wat de organisatie en haar medewerkers hebben geleerd.

 

Karakter

Het gedrag van uw medewerkers, hoe zij met elkaar, klanten en bezoekers omgaan, zegt alles over het karakter van uw bedrijf. Bedrijven hebben op dezelfde manier karakter als mensen. Dit bedrijfskarakter wordt niet afgemeten aan waar uw bedrijf zegt voor te staan, maar aan wat het in de praktijk doet. Woorden (waarden) én daden vormen het karakter van uw bedrijf.

 

Wat mensen drijft blijkt uit hun karakter waarmee zij hun bedoeling waarmaken. In bedrijven met een sterk bedrijfskarakter draait het om het rechtvaardig behandelen van medewerker en klant. In deze bedrijven vertrouwen leidinggevenden erop dat medewerkers elkaar en het bedrijf met respect zullen behandelen. Zij geloven in hun eigen mensen en ondersteunen ze op allerlei manieren zodat zij op alle niveaus goed presteren. In bedrijven die voortdurend barrières doorbreken worden deze principes goed gehanteerd.

 

Groei en evenwicht

Uw bedrijf groeit, en voor u als ondernemer is het steeds moeilijker om richting te bepalen. Het evenwicht raakt zoek tussen de bedoeling (Link naar Ruimte) van het bedrijf en de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. 

Dit kan beoordeeld worden op de volgende drie punten;

•      wij bedienen onze klanten goed;

•      wij reageren snel;

•      wij hebben een lage(re) kosten zodat wij hierop kunnen concurreren.

 

Het zijn voorbeelden van drie punten die de ruimte bepalen waarin een ‘prestatiespiraal’ actief is. In opwaartse richting; groei. In neerwaartse richting; stagnatie. Op elk punt kunt uw bedrijf of uw team naar ‘beneden’ getrokken worden. Om uit deze neerwaartse spiraal te geraken is een prestatiedoorbraak noodzakelijk!

Meegroeien betekent dat u een effectieve strategie kunt uitzetten om uw bedrijf opwaarts te laten bewegen in de  ‘prestatiespiraal’.  Het door Hinneni aangeboden programma kan u daarbij helpen. In een gezamenlijk uitgedacht en opgesteld programma wordt dan een leerproces uitgewerkt waarin u met uw medewerkers de dilemma’s uit de ‘prestatiespiraal’ oplost.

Het gaat er om elkaar vindingrijk maken om zodoende een evenwicht te vinden tussen kosten, klantbehoeften en snelheid… U biedt op deze manier de organisatie en elke medewerker een belangrijke kans om te leren. Als u met uw bedrijf of team de bestaande situatie wilt doorbreken moet u zich richten op de snelheid van dit leerproces én op de kwaliteit.