Organisatiecoaching MKB

Werken aan uw bedrijf in plaats van in uw bedrijf

 

Werken in uw bedrijf maar niet aan uw bedrijf
Werken in uw bedrijf betekent dat uw tijd en energie opgeslokt wordt door dagelijkse werkzaamheden zonder dat u er aan toe komt om te bouwen aan uw bedrijf. Het bouwen aan uw bedrijf begint bij uzelf door het versterken en ontwikkelen van uw eigen capaciteiten én dat van uw team.

 

U bent ooit voor uzelf begonnen met een groots idee. Of u kreeg de kans om een bedrijf over te nemen zodat u uw droom kan realiseren. Of u werkt in een prachtig familiebedrijf wat u vader heeft opgebouwd kunt u nog verder uitbouwen. Vrijheid; eigen baas zijn en financiële rust zijn heel belangrijk voor u.

 

De start was prima, u was enthousiast, uw klantenkring groeide, u had enorm veel plezier in alles wat u ondernam. Maar gaandeweg zijn er dingen veranderd. U bent niet meer vrij in wat u doet maar uw wordt geleefd door de waan van de dag. Graag zou u op pad gaan om nieuwe klanten te ontmoeten maar u zit gevangen in uw eigen bedrijf.

Daar wil u uit. Natuurlijk! Maar u hebt geen idee hoe u dat moet aanpakken.

Het bouwen aan uw bedrijf begint bij uzelf: Wat moet u veranderen in uw denkwijze en in uw handelen om weer met plezier te kunnen ondernemen?

 

De valkuil voor elke ondernemer

De meeste bedrijven worden gestart door vakmensen; talentvolle mensen die heel goed zijn in wat ze graag doen. Zij leveren prima vakwerk, een mooi product en/of dienst. De klantenkring; het bedrijf groeit. Het bedrijf groeit zo goed dat er personeel wordt aangenomen.

Goed zijn in uw vak, begrijpen hoe u iets maakt of verkoopt wil niet zeggen de u begrijpt hoe u de juiste mensen selecteert, motiveert en leiding geeft. U kunt weten hoe de technische, commerciële kant van een productiebedrijf werkt maar dit wil niet zeggen dat u weet hoe u de beste teams formeert en de menskant van uw bedrijf optimaal presteert. Het zijn totaal verschillende functies die hun eigen vaardigheden vereisen. Door het vervagen van het onderscheid tussen deze functies kunnen ondernemers, leidinggevenden en vakmensen fatale fouten maken. (Inspiratiebron; Michael E. Gerber: The E-Myth).

Het bouwen van een bedrijf vereist het kunnen combineren van drie functies:
1. De entrepreneur De naar buiten op verkoop en expansie gerichte ondernemer. Zorgt voor zichtbaarheid bij de (potentiële) klanten. De ‘bouwer’ met ideeën die toekomstmogelijkheden ziet; alert op kansen en bedreigingen. Levert de visie én de (ongeschreven) bedrijfsfilosofie.
2. De leidinggevende Deze leidinggevende moet tweebenig zijn: Enerzijds aandacht voor beheersing en bewaking. Grip op de zaak; zorgen voor goed werkende structuren en systemen. En anderzijds; de coach die de capaciteiten (talenten) van mensen benut en ruimte creëert voor de menselijke maat. Mensen leiden én structuren en systemen inrichten.
3. De vakman Is inventief; gericht op innovatie. Zorgt voor prima vakwerk; de uitvoering van een door klanten zeer gewild product en/of dienst. Innovatie én realisatie; de uitvoering.

 

Het is zeer uitzonderlijk als een ondernemer even sterk is in deze drie functie. Gebruikelijk is dat een ondernemer één functie goed beheerst: de vakman. Hij staat dan ook centraal in zijn bedrijf. Vanuit enthousiasme voor zijn product of dienst, treedt de vakman naar buiten, wordt zichtbaar en groeit in zijn functie als entrepreneur.                    

Of deze vakman heeft al van nature de persoonskenmerken van een entrepreneur en wil via zijn vakmanschap zijn ideeën realiseren. Echter de functie van leidinggevende blijkt bij veel ondernemers niet evenwichtig ontwikkeld te zijn. Vanuit de voortdurende druk op de ondernemer; de prestatie van zijn bedrijf en de financiële situatie heeft hij veel aandacht voor beheersing en bewaking; Grip op de zaak. 

De hefboom voor elke ondernemer

Echter te strak grip houden op de zaak gaat ten koste van de het laten groeien van mensen. Terwijl het goed leidinggeven aan mensen ‘de hefboom’ voor verdere bedrijfsgroei is. Goede leidinggevenden vergroten de menselijke maat; zij investeren in sociaal en menselijk kapitaal (vaardigheid,- en opleidingsniveau). Het investeren in dit kapitaal is de basis voor gezonde bedrijfsgroei.

 

Het spanningsveld van de ondernemer

In zijn leidinggevende functie moet de ondernemer tweebenig zijn. Hij is de spelverdeler die naar twee kanten het spel (de werksituatie) moet kunnen openen. Dit betekent voor een leidinggevende; dat hij op een evenwichtige manier omgaat met het spanningsveld dat in elke werksituatie voorkomt. Want elke werksituatie heeft twee kanten; het gaat om de relatie (Ik-jij-wij) én om de prestatie (Ik-wij en de taak). Te strak grip houden op de zaak; de prestatie gaat ten koste van de relatie; het laten groeien van mensen. En teveel gericht zijn op de relatie in bijvoorbeeld een vergadercultuur gaat ten koste van de prestatie.

 

Mensen door werksituaties heen (bege)leiden én het inrichten van structuren en systemen vereist een evenwichtige ontwikkeling van de linker,- en de rechterhersenhelft.

 

Door het laten groeien van mensen neemt de inventiviteit van uw bedrijf toe. Uw team is dan creatiever in het maken van combinaties waardoor zij vanuit allerlei posities kunnen scoren. Aan de andere kant betekent voldoende grip op de zaak hebben dat u aandacht heeft voor het inrichten van structuren en het goed hanteren van systemen. Waardoor de inzichtelijkheid in het bedrijf toeneemt doordat bijvoorbeeld; de financiële,- en of productiecijfers correct zijn. Dit is noodzakelijk voor de bestuurbaarheid en de voortgang van uw bedrijf.

 

Een goed uitgevoerde leidinggevende functie vormt dan ook een solide basis; dé uitgangspositie voor de vakman en de entrepreneur om te kunnen ‘scoren’. 

Ondernemers en bedrijven die de kanten van dit spanningsveld kunnen combineren, zijn succesvoller. Zij lossen de spanningen niet op, maar maken de (schijnbare) tegenstellingen hanteerbaar en productief. Het is niet 'het een of het ander', het is en-en.

Het hanteren van spanningen gaat niet alleen om samen denken, maar ook om samen doen en proberen. Ga spanningen en eventuele conflicten niet meer uit de weg, maar grijp ze aan voor vernieuwing en creativiteit.  (Martine de Jong,  Has Bakker “Tweebenig samen werken” 2018).

 

Bedrijfsgroei; de meerwaarde van waardecreatie

De waarde van een bedrijf vindt u niet alleen in de boekhouding in de vorm van winst en omzet. Belangrijker voor waardebepaling is de waarde die door en binnen de onderneming zelf is gevormd (waardecreatie), zoals de merknaam, de kwaliteit van de mensen, uw netwerk (sociaal kapitaal) en het intellectueel eigendom van creatieve producten. Maar ook: hoe trouw zijn klanten? Hoe is het verloop van uw medewerkers en op welke locatie zit u? Etc.

Door het goed combineren van de drie ondernemersfuncties creëert u waarde op de lange termijn.

Dit combineren is waardecreatie. Een proces dat nooit eindigt. Vakmanschap, service, betrouwbaarheid, klantgerichtheid, een goed netwerk etc. etc. vormen een cirkel en versterken elkaar. Zodoende ontstaat een terugkerende cyclus. Elke schakel is cruciaal voor het creëren van waarde. Door waardecreatie ontstaat er meerwaarde wat leidt tot concurrentievoordeel. En hoe meer waarde een bedrijf heeft, hoe hoger de prijs wordt en hoe makkelijker het is om investeerders te vinden voor nieuwe ideeën. Uiteindelijk zorgt meerwaarde dus voor een hogere winstgevendheid van een organisatie.

 

Groeifasen

De meeste bedrijven doorlopen drie groeifasen waarin telkens andere vaardigheden vereist zijn om waarde te creëren voor klanten:
1. Startfase - wanneer de vakman op de voorgrond staat.
2. Bedrijfsgroei (expansie) - wanneer betere leidinggevende vaardigheden vereist zijn.
3. Volwassenheid - een ondernemersperspectief is nodig.

Fase 1- Startfase
Voor een startend bedrijf, waar vraag is naar haar product en/of dienst, is de vakman; de technicus, de grafisch ontwerper, de webdesigner, de coach, de adviseur etc.etc. het bedrijf. Dat wil zeggen, verwijder de vakman en het bedrijf zou verdwijnen. Het bedrijf groeit omdat de vakman waarde toevoegd en zijn functie als entrepreneur invulling geeft: Hij is zichtbaar op de markt; zijn klanten weten hem te vinden. In deze fase doet de vakman doet alles zelf.
De startfase eindigt wanneer de vakman het beu is om ‘alle bordjes in de lucht te houden’. Hij beseft dat er iets moet veranderen als het bedrijf wat vooruitgang wil boeken. Als de vakman niet bereid is om die wijzigingen aan te brengen, zal het bedrijf sluiten. De ondernemer die zich dit bewust is, hulp zoekt en er voor kiest om zichzelf verder ontwikkelen, loodst zijn bedrijf de volgende fase in.

Fase 2 – Bedrijfsgroei; expansie
Elke ondernemer heeft een comfortzone - een verzameling verantwoordelijkheden waar hij of zij zich comfortabel bij voelt. 


  Voor een:
  vakman is het de hoeveelheid vakwerk dat hij kan realiseren; 
  leidinggevende is het de balans vinden tussen grip op de zaak en hoeveel mensen hij kan leiden;
  entrepreneur is het aan zoveel mogelijk mensen ideeën, producten/diensten verkopen.
 
Zodra een bedrijf verder groeit dan die comfortzone, zijn er vier mogelijke antwoorden:

1. Blijf klein. - Het bedrijf doet wat de vakman aan kan.  
2. Bedrijfsgroei gericht op winstmaximalisatie. - De bedrijfsvoering is gericht op eenzijdige materiële

    (economische) groei zonder evenwichtige waardecreatie en ruimte voor de ‘menselijke maat’.
3. Zet alles op alles- Hoop (onterecht) dat er ooit orde zal ontstaan in de toenemende chaos.
4. Leid het bedrijf naar volwassenheid – Ga voor een hoger niveau van bestaan. Dit doet de ondernemer die

    bereid is nieuwe vaardigheden aan te leren en zich ook richt op andere prioriteiten dan alleen

    economische en financiële groei (Simultane  belangenbehartiging).

 

Fase 3 - volwassenheid
Een bedrijf weerspiegelt de ontwikkeling van de ondernemer. De persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer bepaalt waar het bedrijf staat in haar ontwikkeling (bedrijfsontwikkeling). Een bedrijf bereikt haar volwassenheid wanneer het een realistisch beeld heeft van haar bedrijfsontwikkeling. Ze weet waar het zich nu bevindt en wat er gedaan moet worden om het te leiden naar een hoger en veiliger niveau. Ze weet wat de volgende noodzakelijke stappen in haar bedrijfsontwikkeling zijn om de continuiteit van het bedrijf te waarborgen.

 

In deze fase van bedrijfsontwikkeling staat de relatie met de klant centraal in plaats van het product of de dienst.

 

De beste bedrijven ter wereld zijn hier voorbeeld van. De aanpak, methode van haar bedrijfsontwikkeling is helder. Deze bedrijven worden geleid door mensen met het juiste perspectief en evenwicht. Het zijn ondernemers die begrijpen wat er voor nodig is om een bedrijf en haar mensen geweldige prestaties te kunnen laten leveren.

Bedrijfsontwikkeling richt zich op de belangrijkste aandachtsgebieden zoals:

• Hoe het bedrijf werkt - in plaats van welk werk door het bedrijf moet worden gedaan.

• Hoe het bedrijf winst zal genereren - in plaats van hoe het bedrijf omzet zal genereren.

• Waar het bedrijf in de toekomst voor staat - in plaats van hoe het heden telkens wordt herhaald.

• Hoe het bedrijf als totaal functioneert - in plaats van wat elk onderdeel van het bedrijf doet.

• De bedrijfsfilosofie - in plaats van zich te fixeren op het huidige bedrijfsmodel

• Hoe het bedrijf gestructureerd moet- flexibel inspelen op de behoeften van de klant

• Hoe het bedrijf een naadloze integratie van verschillende componenten wordt – zodat alles  

   bijdraagt aan het eindresultaat.

 

De bedrijfsfilosofie en bedrijfsprincipes zijn verankerd in een duidelijk systeem dat steeds opnieuw

gedupliceerd kan worden.

 

De klant is co-creator van toegevoegde waarde.

 

 

HET  PERSPECTIEF VAN  OPSCHALING

Het opbouwen van een succesvol bedrijf kunt u het beste vanuit een bepaald perpectief bekijken. Dit doet u door uw operatie; uw bedrijfsvoering te zien als een prototype dat schaalbaar is. Dit prototype is voorzien van de best werkende structuren en systemen om de bewerkingen; die meerwaarde voor de klant opleveren, te ondersteunen. Dit prototype, wat makkelijk en snel is aan te passen, kan op een eenvoudige manier worden gedupliceerd. U werkt met één 1 ding dat echt voor u telt; alleen dat wat goed werkt, zonder dat u zich er mee hoeft te bemoeien, is opschaalbaar.

 

Dit perspectief nodigt u uit om de hoeveelheid tijd die u aan dit prototype besteedt te maximaliseren en de hoeveelheid tijd die u werkt in uw bedrijf te minimaliseren.

 

Als u een dergelijk schaalbaar bedrijf wilt opbouwen, moet u zich aan de volgende regels houden:

1.       Het bedrijfsmodel moet waarde leveren die consistent de verwachtingen van klanten, werknemers, leveranciers en eventuele investeerders overtreft. Zo niet, dan is het onwaarschijnlijk dat er langdurig met u zaken zal worden gedaan.

2.       Als elke onderneming, elke actie een kloon van uzelf vereist om te slagen, heeft u een groeigrens; een uitbreidingslimiet ingebouwd. De bedrijfsvoering moet met succes kunnen worden uitgevoerd door mensen met een uitwisselbaar vaardigheidsniveau (flexibiliteit) zonder afbreuk te doen aan de te leveren dienst/of product. Alleen als systemen kunnen worden geïmplementeerd die mensen zonder specialistische vaardigheden (minimaliseren van afbreukrisico) kunnen uitvoeren, zal het bedrijfsmodel repliceerbaar worden.

3.       Bouw een bedrijf met eenvoudige systemen waar gewone mensen buitengewone resultaten mee kunnen behalen. Dit vereist dat u een bedrijfsmodel bouwt dat systeemafhankelijk is in plaats van persoonsafhankelijk. Creëer daarom een bedrijfsstructuur waar al het andere eenvoudig in kan worden samengevoegd.

 

4.       Uw bedrijfsvoering en de ontwikkeling van uw bedrijf (bedrijfsontwikkeling) moet volledig overzichtelijk zijn (transparant) - met een systeem en inzichtelijk stappenplan (strategie), zodat klanten, werknemers, leidinggevenden en eigenaren weten wat er aan de hand is.

1.       Maak een verbeter,- en kwaliteitssysteem waarin de werkstappen; de processen, worden gearticuleerd en de prestatienormen zijn gespecificeerd. Werk dit uit d.m.v een inzichtelijk stappenplan. (Zie punt 4) Geen keurslijf maar doe dit m.b.v. een leercyclus.

Een leercyclus van 6 stappen en het beantwoorden 7 vragen:

1.           Wat willen we zijn?

2.           Hoe willen wij dat bereiken?

3.           Wat doen wij nu om dat te bereiken?

4.           Wat moet er gedaan worden om dat te bereiken?

5.           Wat gaan wij nu doen?  (Bedrijfsdoelstellingen en Initiatieven)

6.           Wat ga ik doen? (Persoonlijke doelstellingen en acties)

7.           Hoe gaan wij dat doen? (Feedback en Feedforward)

 

1.     Dit verbeter,- en kwaliteitssysteem is de belangrijkste indicator dat u een bedrijf aan het bouwen bent dat opschaalbaar en dupliceerbaar is.

2.     Het bedrijfsmodel moet service bieden die uniform en voorspelbaar is. Goede bedrijven zijn consistent in de ervaring die ze leveren aan klanten of klanten. Dezelfde dingen doen op dezelfde manier is een kwaliteitskenmerk.

3.     Het bedrijfsvoering moet volledig consistentie zijn in kleur-, aankleding- en faciliteiten etc.

4.     Als uw bedrijf echt een prototype moet zijn voor opschaling, moet u er zeker van zijn dat alle kleine dingen op de juiste manier worden afgehandeld.

 

Door op deze manier uw inspanningen te richten op het werken aan uw bedrijf in plaats van te werken in uw bedrijf, gaat u problemen aanpakken die andere ondernemers negeren, zoals:

 

·       Hoe kunnen systemen worden ingevoerd, zodat grote aantallen klanten efficiënt en consistent

kunnen worden bediend?

·       Hoe kunnen werknemers gemotiveerd goed doorwerken zonder direct toezicht?

·       Hoe kan het bedrijf uitstekend draaien zonder dat ik er elk uur van de dag op te hoeven letten? Of een volgende stap;

·       Hoe kan het bedrijf productief en efficiënt werken zonder dat ik aanwezig ben?

·       Hoe kan ik mijn tijdsbesteding, aan de dingen waar ik echt van geniet, maximaliseren?

·       Hoe kan ik mijn tijdsbesteding, aan dingen die ik vervelend vind, minimaliseren?

 

 

BEDRIJFSONTWIKKELING IS EEN LEERPROCES

Het bedrijfsontwikkelingsproces is een leerproces waarmee een succesvol en schaalbaar bedrijf

kan worden gebouwd. Dit leerproces start bij de ondernemer. Het draait om de evenwichtige

ontwikkeling van 4 kerncompetenties en de uitvoering van drie functies:

 

 

Hoofdactiviteiten in een onderneming

Visie

strategie

Uitvoering

Waarde-creatie; wat wij doen heeft hoge waarde voor de (interne) klant (A)

 

Kwantificatie; de cijfermatige kant is transparant. (B) Kwalificatie; de menskant; de vaardigheid om te kunnen voldoen aan dat wat verlangt wordt. (C)

Realisatie; dit is hoe wij het doen; met een zo gering mogelijke inspanning. (D)

 

In elke groeifase moeten deze hoofdactiviteiten op een evenwichtige manier aandacht krijgen. Dit kan getoetst worden met behulp van criteria (A t/m D).

 

Functies van de ondernemer

1. De vakman – Is inventief; gericht op innovatie. Zorgt voor prima vakwerk; de uitvoering van een door klanten zeer gewild product en/of dienst

2. De leidinggevende – Aandacht voor beheersing en bewaking. Grip op de zaak; zorgen voor goed werkende structuren en systemen. De coach die de capaciteiten (talenten) van mensen benut en ruimte creëert voor de menselijke maat.

3. De entrepreneur– De naar buiten op verkoop en expansie gerichte ondernemer. Zorgt voor zichtbaarheid bij de (potentiële) klanten. De ‘bouwer’ heeft de ideeën; ziet toekomstmogelijkheden; alert op kansen en bedreigingen.

 

De vier kerncompetenties van de ondernemer

Vakman

Manager

Leider

Entrepreneur

Zie onderstaand voorbeeld; de uitslag van een meting  (maximale relatieve waarde is 100)

Evenwichtige score op:

Ideëen - Doen

Denken-Doen

Aanvoelen-Doen

Mensen-Ideëen

94 -26

50-26

40-26

49-94

Aandachtspunt en te ontwikkelen kerncompetentie; Doen

1. De vakman – Is inventief; gericht op innovatie. Zorgt voor prima vakwerk; de uitvoering van een door klanten zeer gewild product en/of dienst

2. De leidinggevende – Aandacht voor beheersing en bewaking. Grip op de zaak; zorgen voor goed werkende structuren en systemen. De coach die de capaciteiten (talenten) van mensen benut en ruimte creëert voor de menselijke maat.

3. De entrepreneur– De naar buiten op verkoop en expansie gerichte ondernemer. Zorgt voor zichtbaarheid bij de (potentiële) klanten. De ‘bouwer’ heeft de ideeën; ziet toekomstmogelijkheden; alert op kansen en bedreigingen.

RISICO

De uitvoering

(Zwak punt)

Mooie plannen, goede strategie

Goede coach; benut talent en creëert ruimte voor mensen (sterk punt)

Goede ideeën

(sterk punt)

KANS

(Compensatie van zwak punt)

Sterke punten; mits goed gebruikt heffen Zwak punt op.

Door een juiste inzet en coachen van mens en talent kan het werk toch goed worden uitgevoerd.

 

 

 

 

 

Een succesvolle bedrijfsontwikkeling staat of valt met het inzicht dat de ondernemer heeft in zijn eigen vaardigheden (kerncompetenties). Dit inzicht is belangrijk om te kunnen bepalen of hij deze:

·       Verder kan ontwikkelen en zo ja hoe hij dit het beste kan doen.  (Zie kriteria; D,A,C,B)

·       nodig heeft om zijn hoofdactiviteiten te kunnen waarborgen. (Zie kriteria; A,B,C of D ?)

·       tijdelijk moet inkopen, inhuren of hier op moet selecteren omdat hij deze kerncompetentie

in zijn huidige team mist.

·       zo kan combineren dat zijn teamleden van elkaar leren en beter presteren.

·       zo kan laten ontwikkelen en inzetten dat er meer zelfsturing mogelijk is.

 

 

Een succesvolle bedrijfsontwikkeling staat of valt met gekwalificeerd personeel. Dit vereist inzicht in

de aan,- of afwezigheid én ontwikkelbaarheid van vaardigheden. Dit inzicht is noodzakelijk om te kunnen bepalen of, ook in de nabije toekomst, voldaan kan worden aan dat wat wordt verlangt.

 

Goed (technisch) gekwalificeerd personeel is schaars. Vaak moeten bedrijven hun personeel zelf opleiden. Op deze manier investeren zij in menselijk kapitaal; de vaardigheden en opleidingsniveau.

 

Bedrijfsontwikkeling op de menskant is noodzakelijk voor het behouden van de concurrentiepositie. Dit betekent dan ook een voortdurende ‘kwalificatie’; het versterken van de menskant van uw bedrijf. Daarbij zal de waarde-creatie, voor de medewerker (interne klant) én ook de sollicitant, steeds belangrijker worden. Kortom investeren in menselijk kapitaal is noodzakelijk voor een succesvolle bedrijfsontwikkeling.

 

Een succesvolle bedrijfsontwikkeling staat of valt met een het goed selecteren en investeren in menselijk kapitaal. Voor elke ondernemer, of hij zijn eerste of honderste medewerker aanneemt, is dit een enorme investering. Een groot risico met twee keerzijden; het versnellen of vertragen (stilstand) van de bedrijfsontwikkeling. Een goede vakman is iemand waar je van geniet. Kies je verkeerd dan heb je koppijn en verdriet.

Het goed selecteren van mensen; maakt of breekt uw onderneming. Goed selecteren betekent kiezen op grond van; persoonlijkheid, karakter en vaardigheden (talent).

 

In mijn werk heb ik honderden sollicitatie-gesprekken gevoerd. Bijna altijd zijn de sollicitant en de verantwoordelijk leidinggevende of ondernemer zich onbewust van onderstaande situatie.

 

De sollicitant is toe aan een volgende functie, die bij het huidige bedrijf, niet beschikbaar is. Leest de vacature is enthousiast en solliciteert. De leidinggevende heeft een vacature, leest de sollicitatiebrief, en maakt hieruit op dat de sollicitant zou kunnen passen in de vacature en in het bedrijf. Ze gaan met elkaar in gesprek.

 

Waar, hoe en op welke niveaus moet nu in dit gesprek worden gepeild willen beiden gesprekspartners; de leidinggevende en de sollicitant ‘de zaak’ van minimaal twee kanten hebben bekeken?

En... hebben ze, na afloop, elkaar goed begrepen?

 

 

Zijn de werk-, marktomstandigheden (context) met elkaar vergelijkbaar?

Bijvoorbeeld de sollicitant werkt in een groter bedrijf en heeft secretariële ondersteuning; dat krijgt hij nu niet. Oftwel de werkomstandigheden zijn nogal verschillend. De context is niet met elkaar vergelijkbaar

 

Is de bedrijfscultuur met elkaar vergelijkbaar?

Een groeiend bedrijf met een zeer actieve doelgerichte ondernemer en een enorme ‘drive’ heeft een andere bedrijfscultuur dan een gevestigde onderneming waar de leidinggevende in loondienst werkt.

 

Is de meetlat (het competentieprofiel) met elkaar vergelijkbaar?

Bijvoorbeeld de sollicitant werkt nu in een verkoopteam en komt te werken in een groeiend bedrijf waar nu alle medewerkers met elkaar een hecht team vormen. Vanwege ‘de expansie’ van een bepaald marktgebied moet de sollicitant in staat zijn om een team op te kunnen bouwen. In beide competentieprofielen staat dat de medewerker goed moet kunnen samenwerken in teamverband. 

 

En gaat het nu om de meetlat; het competentieprofiel of om de vaardigheden (competenties) die de sollicitant daadwerkelijk bezit?  Zijn deze competenties in kaart gebracht? Zo ja hoe? Heeft u daardoor zicht gekregen op de competenties die vereist zijn om in uw bedrijf een sterk team op te bouwen? Weet u en de kandidaat hoe u elkaar kunt motiveren? Kent u elkaars sterke punten en valkuilen? Welke competenties; welk profiel heeft een goede verkoper in een nieuw marktgebied waar klantoplossingen zijn vereist? Wat is het profiel van een succesvolle verkoper met leidinggevende capaciteiten. En dan nu de vraag die minimaal 100.000 Euro waard is! Vormen de competenties van deze sollicitant een uniek groeiprofiel voor zowel de sollicitant als uw bedrijf?

Het gaat er niet alleen om of hij kan meegroeien, nee is hij in staat om uw bedrijf te laten groeien?

 

En wat, in het hier en nu,  is waarneembaar in het gedrag van de sollicitant dat bewijst dat hij over de vereiste competenties beschikt?  Hoe kom je daar achter?

 

 

Een selectieproces is een risico-vol proces met grote kansen en vele valkuilen. Veel selectieprocessen komen niet verder en gaan niet dieper als wat bovenstaand is beschreven. 

 

Succesvolle bedrijfsontwikkeling gaat verder. De combinatie van competenties en unieke competentieprofielen geven inzicht in de unieke talenten van een kandidaat; in hoe hij denkt, communiceert en wordt gemotiveerd. 

 

Wanneer u met een sollicitant in gesprek bent geweest weet u dan wat hem of haar motiveert?

 

Het verschil wordt echter niet alleen door één individu gemaakt, het gaat ook om inzicht in het talent van uw team; hoe dit te versterken, aan te vullen en zo in te zetten (coachen) dat zij, zonder al te veel bemoeienis van uw kant, in staat om het bedrijf te laten groeien. Het is niet alleen een hefbomen voor bedrijfsgroei maar ook voor de waardecreatie van uw (interne) klant.

 

 

Succesvolle bedrijfsontwikkeling ontstaat door het toepassen van een vijftal hefbomen

Succesvolle bedrijfsontwikkeling bestaat uit het leren en toepassen van een vijftal disciplines;

Inspiratie (Peter Senge).

 

1.       Visie: Gemeenschappelijke visie, kernwaarden en leidinggevende principes (Bedrijfsfilosofie)

2.       Zelfinzicht: Het bewust zijn van de eigen kijk op mogelijkheden en beperkingen

3.       Persoonlijk meesterschap: Het ontwikkelen en verbinden van de 3 ondernemersfuncties

4.       Teamleren: Mensen en teams coachen in het leren en het optimaal presteren

5.       Systeemdenken: Bovenstaande combineren, het bouwen van zichzelf versterkende systemen.

 

Met het toepassen van systeemdenken leert u kijken naar onderliggende patronen van gebeurtenissen, naar diepere verbanden tussen probleem en oplossing. Het doorzien van de verborgen orde in elk systeem.

De andere disciplines zijn twee persoonsgerichte en twee teamgerichte benaderingen. Met elkaar vormen dit een vijftal hefbomen om mensen en bedrijven verder te ontwikkelen. Het goed kunnen bedienen van deze hefbomen is een kunde die geleerd en ervaren moet worden.