Organisatiecoaching: Innovatie; economie en groeitheorie

Innovatie; economie en groeitheorie

 

Economische groei is geen resultante van de schaarse middelen zoals kapitaal en arbeid, maar van ideeën en technologische vooruitgang. Mensen kunnen schaarse middelen maar beperkt gebruiken, ideeën kunnen juist onbeperkt en door heel veel mensen tegelijk worden gebruikt. Economie is daarmee geen kwestie van verdeling van schaarste, maar van ideegebruik.

 

In 1990 kwam de econoom Paul Romer met een nieuwe theorie voor economische groei. Zijn uitgangspunt is verrassend eenvoudig: ideeën zijn een onuitputtelijke hulpbron. (Jonah Lehrer “Hoe creativiteit werkt 2012) Hoewel de economie altijd is uitgegaan van de schaarsheid in de materiële wereld, wijst Romer dat ideeën een niet-rivaliserend goed zijn. Wanneer kennis van de één naar de ander verspreidt, wordt zij niet minder maar wordt ze vermenigvuldigd. Ideëen zijn niet onderhevig aan slijtage. In plaats daarvan worden ze doorgaans bruikbaarder naarmate ze populairder worden. De consumptie van ideëen leidt tot een hoger rendement en nieuwe combinaties. Het fundamentele uitgangspunt  van de theorie is dat er een verschil is tussen materiële voorwerpen (objecten) en ideeën. Romer. ‘Als wij objecten delen, worden die minder waardevol. Je betaalt minder voor tweedehandsauto, omdat hij al gebruikt is. Maar bij ideëen werkt het anders. Wij kunnen ideeën met elkaar delen zonder ze in waarde te doen dalen. Er is geen schaarste hoe meer een idee gebruikt wordt hoe meer ze in waarde toeneemt. Het laten toenemen in het delen van ideëen en daarop betreffende informatie is bijna altijd een goede zaak. Het mooie van ideeën is dat ze op een natuurlijke manier nieuwe ideeën inspireren. Daarom zijn plaatsen die het uitwisselen van ideeën bevorderen meestal productiever en innovatiever dan plaatsen waar dat niet gebeurt. In netwerken waarin ideëen worden uitgewisseld worden de mogelijkheden niet opgeteld maar ‘exponentioneel’ vermengvuldigd.

 

Een innovatief concept is een compacte omschrijving van de kerngedachte (idee) voor een product. In een goed innovatief concept worden diverse typen waarden met elkaar verenigt. Concepten die ideeën bevorderen zijn meta-ideëen Zij maken de creativiteit van een cultuur mogelijk.

 

Hoe een meta-idee ontstaat

Het betreft het vermogen om verschillende ideëen in de geest naast elkaar te laten bestaan. De inzichten komen voort uit de overlapping van schijnbaar ongerelateerde gedachtes. Ze komen naar boven als we concepten herschikken en regels, wetmatigheden, aspecten van het ene domein naar het andere schuiven. Uitvinden is herschikken (cogitare). De geschiedenis wemelt van de uitvinders die zich bezighielden met ‘combineren’ en ‘omvormen’.  Johannes Gutenberg vertaalde zijn kennis als edelsmid om losse letters te gebruiken. Door Gutenbergs vinding werden correctie en redactie gemakkelijker, veel sneller en goedkoper. Een idee dat geschikt was voor de massaproductie van woorden. Larry Page en Sergey Brin ontwikkelden het zoek-algoritme achter Google door het toepassen van de classificatiemethode voor academische artikelen op de slordige masse van het World Wide Web; een hyperlink was vergelijkbaar met een citaat. In beide voorbeelden was het revolutionaire concept slechts een nieuwe combinatie van oude-ideëen.

 

Meta-ideëen als graadmeter in de geschiedenis

Meta-ideeën verklaren ook de opleving van cultuur en economie in de geschiedenis. Door te kijken naar de meta-ideeën die een bepaalde periode bepalen kunnen we uiteindelijk begrijpen waarom sommigt culturen, in bepaalde tijdvakken van de geschiedenis,  zoveel creatiever waren dan andere. Het mooie van meta-ideeën is dat ze op een natuurlijke manier nieuwe ideeën inspireren en innovatie bevorderen. Het zijn de plaatsen waar ‘het’ gebeurt. Het zijn de plaatsen die talent aantrekken; waar mens en cultuur zich verder ontwikkelt.

 

Meta-ideëen ontsluiten mogelijkheden

Het idee van Gutenberg maakte het seriematig drukken van hoogwaardig kwalitatieve boekwerken (Bijbels) mogelijk. Dit idee ‘ontsloot’ allerlei, aspecten, van nog niet benutte (potentiële) mogelijkheden. Het gaf een enorme versnelling aan het (ver)delen en vermenigvudligen van kennis wat een enorme ‘opleving’  een ‘schokgolf’ in de geschiedenis van de mensheid tot gevolg had.

 

Google: een meta-idee met grote economische waarde

Google Inc. is het bedrijf achter de Google-zoekmachine, opgericht door Larry Page en Sergey Brin. Het meta-idee; het zoek-algoritme van Google heeft een enorme economische waarde.  En is een duidelijk voorbeeld van wat een meta-idee teweeg kan brengen.

 

Meta-ideëen als graadmeter in elke organisatie

De kenmerken van een meta-idee:

·       Op een natuurlijke manier inspireren ze nieuwe ideeën en bevorderen innovatie.

·       Creëert een hotspot; een plaats waar ‘het’ gebeurt. Een plek die talent aantrekt; waar mensen zich verder kunnen ontwikkelen en ideëen en innovatie ‘omvormen’ tot zeer rendabele productie

·       Ze geven een ‘boost’ aan de economische groei van een organisatie.

·       Ze verhogen de veerkracht, weerbaarheid en continuïteit van een organisatie

·       Ze worden door mensen ‘gemaakt’

 

 

Aan de hand van deze kenmerken is elk meta-idee in de geschiedenis van een organisatie traceerbaar. Zo kunnen we ontdekken wie, in welke condities, een dergelijk idee heeft gelanceerd. En nog belangrijker; welke condities en wie er voor nodig zijn om een volgend meta-idee te lanceren.