Organisatie coaching: Leeroplossingen voor organisatieproblemen creëren

 

 

Organisatiecoaching

Het gehele bedrijf met succes door hindernissen naar innovaties leiden

 

De zichtbare kant van uw bedrijf is bekend – vanuit een visie zijn er concrete doelen SMART geformuleerd, de organisatiestructuur is hierop ingericht, de processen zijn benoemd en de   benodigde functies zijn ingevuld. U gaat er van uit dat uw bedrijf in staat is om allerlei hindernissen te overwinnen.

 

Maar is dat wel zo?...

Toch krijgt u signalen waardoor u twijfelt. U zou graag de zekerheid willen hebben dat uw bedrijf voldoende veerkracht heeft om overeind te blijven. Dit wordt bepaalt door de onderlaag; de onzichtbare kant van uw bedrijf. Zie Blog; Het geheim van de landman  


 

Signalen van een ‘hindernisbaan’: 

  • Te weinig nieuwe ideeën als bedrijf om in te spelen op uw klanten en de concurrentie.
  • Dezelfde discussies of problemen komen terug, herhaling van getob en geknoei.
  • Een ‘moppercultuur’, zonder dat problemen met elkaar besproken worden en actie wordt ondernomen. Slachtofferschap in plaats van eigenaarschap.
  • Slechte afstemming tussen afdelingen en ook onderling in het team.
  • Projecten lopen niet, lange doorlooptijden, er zijn conflicten, doelen worden niet behaald
  • Beklemmende  of  negatieve  sfeer, voelbare spanning. Er wordt niet echt samengewerkt. Het zijn meer eilandjes, waarop ieder zich terugtrekt.
  • Men gaat beleefd met elkaar om, maar werkt niet echt vanuit vertrouwen eensgezind samen aan één toekomst voor het bedrijf.
  • U merkt het ook bij uzelf, uw stemming wordt negatief beïnvloed door de werksfeer

 

Organisatiecoaching: van een hindernisbaan voor innovaties gaan

Om dit complexe vraagstuk op te lossen is organisatiecoaching een uitstekende oplossing. Het is de manier om uw bedrijf veerkrachtiger en toekomstbestendig te maken en te houden.

Want bij deze signalen is het niet de vraag of u en uw bedrijf moeten veranderen, maar wanneer – en of u en uw bedrijf over voldoende veerkracht beschikt om hier goed mee om te kunnen gaan.

 

Presteren zonder het aanleren van nieuwe vaardigheden

Geconfronteerd met een nieuwe uitdaging blijven sommige mensen gewoon doen wat ze altijd al hebben gedaan, alleen harder en sneller – ze overleven, maar raken beschadigd (Energieverlies, gezondheidsproblemen, geen tijd voor gezin; huwelijksproblemen, geen aandacht voor medewerkers; conflicten, verloop, ziekteverzuim etc.)

 

Presteren én het aanleren van nieuwe vaardigheden

·       Sommige bedrijven en mensen hebben het vermogen direct terug te veren. Met iedere nieuwe uitdaging lijken ze sterker te worden en zich beter te herstellen. Lees meer; zie Leren presteren en oplossingen creëren. 

 

Organisatiecoaching versterkt de veerkracht

Om de veerkracht te kunnen vergroten is het nodig dat medewerkers en het bedrijf eerst het idee van veerkracht omarmen, dat wil zeggen dat ze met angst leren omgaan en accepteren dat hun omgeving altijd aan verandering onderhevig is en dat mensen, groepen en zelfs het hele bedrijf zich moet aanpassen. Het omarmen van veerkracht leidt tot het inzicht dat angst veerkracht kan stimuleren of belemmeren. Dit is afhankelijk van hoe je ermee omgaat. 

Een ander woord voor veerkracht is herstellingsvermogen. Dit is het vermogen van een individu, team en het bedrijf om zich aan te passen in stressvolle situaties. Goed om kunnen gaan met nieuwe (complexere) situaties betekent het snel en effectief kunnen desintegreren en herintegreren. Anders gezegd het loslaten van oude denkwijzen; van dat wat niet meer werkt en het oppakken, aanleren van nieuwe ideeën en benaderingen; van dat wat wel goed werkt in deze nieuwe situatie.

Er is meestal een schok of crises nodig om mensen wakker te schudden en voor te bereiden op noodzakelijke veranderingen. Dat komt doordat er vaak automatismen (zie leren presteren en oplossingen creëren) ontstaan wanneer mensen of bedrijven ergens goed in zijn. Dit door het bereiken van een stabiele toestand van succes en de dagelijkse hoeveelheid tijd en energie die verbruikt wordt in het handhaven daarvan. De factoren die met die stabiele toestand samenhangen, zijn tenslotte meestal verantwoordelijk voor het eerdere succes!

Het probleem is alleen dat mensen of bedrijven achterblijven als ze niet mee veranderen met een veranderende wereld.

 

 

Hoewel u als leidinggevende uw team of uw bedrijf niet kunt beschermen tegen plotselinge onvoorziene ingrijpende gebeurtenissen, heeft u wel invloed op zowel de diepte als de duur van de neergang. Zie onderstaand schema. Daarom is het ontwikkelen van de veerkracht van het gehele bedrijf vereist. Dit lukt u niet zonder organisatiecoaching. 

 

 

Organisatiecoaching; tijd, energie en ruimte creëren voor een doorbraak

 

 

Zowel individuele werknemers, teams als organisaties willen vooruit, maar men loopt tegen persoonlijke en organisatorische hindernissen aan. Teveel regels en procedures, lange doorlooptijden, conflicten, gebrekkige samenwerking, onvoldoende innovatiekracht, de alsmaar uitblijvende nieuwe strategie etc.  Wel meters willen maken, maar dit niet kunnen. Dit ontneemt mensen energie en werkt negatief door op de motivatie. Deze signalen geven aan dat het tijd is voor een doorbraak! 

 

 

Organisatiecoaching;leeroplossingen creëren en doelstellingen realiseren

 

Coachen is gericht op het vrijmaken van iemands potentiële kwaliteiten waardoor de coachee zo goed mogelijk presteert. Coachen is daarmee gericht op het stimuleren van het leren. Dat kan gericht zijn op een individu of een team. Teamcoachen kan bijvoorbeeld gericht zijn op het verbeteren van de onderlinge communicatie binnen het team, op het kunnen hanteren van conflicten in het team of op de samenwerking.

Organisatiecoaching is gericht op het coachend begeleiden van een gehele organisatie of bedrijf. Dit is onderstaand weergegeven als een ‘systeem’. De organisatiecoach kan o.a. gebruikmaken van één-op- één coaching, teamcoaching, trainingen, workshops en een programma. Dit zijn allemaal verschillende leeroplossingen die toegepast kunnen worden in een bepaalde ‘laag’ van het ‘systeem’

 

 

Elke leeroplossing richt zich op het ‘ontstoppen’ van één van de ‘leidingen’ in het ‘systeem’. Een organisatiecoach is kundig in het toepassen van genoemde leeroplossingen en kan samen met alle betrokkenen nieuwe leeroplossingen bedenken én uitvoeren. Krachtige leeroplossingen ‘ontstoppen’ de verstopte leidingen in het ‘systeem’. Het gaat hier om het creëren van een doorbraak die meer werkplezier, energie, vitaliteit, veerkracht en aantoonbare resultaatverbetering oplevert. De focus ligt altijd op de maximale bijdrage aan realiseren van de doelstellingen van het bedrijf.

 

Organisatiecoaching krijgt vorm vanuit de volgende principes:

·       Laat zien wat voor u de waarde is van leiderschap.

·       Help elkaar in het vindingrijk maken.

·       Een leeroplossing vergroot de vitaliteit. Vitaliteit versterkt de veerkracht en veerkracht verhoogt de vindingrijkheid

·       Zet dit samen om in blijvende waarde. 

 

 

Organisatiecoaching vormgeven in een programma.

Dit a.d.v. de volgende stappen:

 

Intake: helder krijgen van de vraag achter de vraag. Betreft het een probleemsituatie op individueel, team of organisatieniveau?

Inrichten van een ontwerpgroep voor een programma: een niet-hiërarchische groep, afspiegeling van het systeem. Doel van deze groep: het leertraject mede ontwerpen en per onderdeel bedenken wie uit de organisatie daaraan mee gaat denken en doen.

Workshop opdrachtgever met de volgende doelen; vanuit een systeembril naar het eigen bedrijf kijken, bewustwording van het eigen aandeel; zicht ontwikkelen op de ongeschreven regels die de huidige situatie in stand houden, teamleren, visie aanscherpen vanwege de gezamenlijke focus.

Workshops voor medewerkers/team/leidinggevenden. Doelen: vertalen van de visie naar concreet gedrag, verbeteren van de samenwerking door te kijken naar onderliggende mentale modellen, ontwikkelen van eigenaarschap en dialoog.

Leeroplossingen creëren: groepen van mensen met vergelijkbare functieniveaus die met en van elkaar leren, op basis van een methode.

Individuele en teamcoaching: gericht op vragen over loopbaan, leiderschap of persoonlijke effectiviteit. Regelmatig met de ontwikkelgroep monitoren van en het geven van feedback op de verkregen resultaten. Hiermee blijft het eigenaarschap in de organisatie en is de organisatiecoach een betrokken sparring partner.

Samen het Programma uitvoeren; het nemen van actiestappen en doorvoeren van leeroplossingen

 

 

Organisatiecoaching

Een lucratieve vindingrijke manier om oplossingen te creëren voor uw bedrijf en uw klanten

 

·       Als leidinggevende merkt u dat u in teamverband veel makkelijker functioneert. En u hebt meer positieve energie en plezier in uw werk.

·       De wervelwind vermindert. Er komt meer focus in het bedrijf en dat geeft rust. Rust stimuleert actie. Actie geeft resultaat.

·       Meer vertrouwen en onderlinge samenwerking. Uw bedrijf staat steviger met meer veerkracht.

·       De financiële balans en resultaten verbeteren. Stoorfactoren zijn scoorfactoren geworden.

·       Afdelingen, teams en medewerkers gaan anders met elkaar om. De onderlinge communicatie verloopt soepeler. Projecten en processen verlopen sneller

·       Mensen en teams leveren kwaliteit, waar anderen op vertrouwen. Collega’s helpen elkaar om beter te  worden.

·       Klanten gunnen u meer opdrachten en worden (nog) loyaler. Zij helpen u om nog beter te  worden.