Organisatiecoaching: Vindingrijkheid

Vindingrijkheid; vernuft en verbeelding

 

Ik lees graag en denk na over wat ik lees; daarbij gebruik ik mijn verstand. Er komen tijdens het lezen beelden bij mij op die mijn verstand overstijgen (verbeelding)  en mij intellectueel en emotioneel raken. Verstand is het vermogen kennis op te doen, dat wil zeggen gegevens verzamelen, vastleggen, combineren en in de praktijk toepassen. Vernuft wordt gewoonlijk gelijk gesteld aan verstand. Maar vernuft is toch net iets meer. Het raakt een diepere laag (Zie onderstaande tekening) Het is verstand plus. Verstand plus een creatief element. Dat stelt in staat samenhangen te doorzien die niet voor de hand liggen en daar conclusies uit te trekken.

Vernuft en verbeelding, het zijn twee manieren om de werkelijkheid te benaderen en te ervaren. (Herman M. van Praag; het verstand te boven 2013). Vernuft analyseert; verbeelding produceert. Verbeelding is zowel creatief als actief; creactief. Verbeelding voegt elementen toe aan de concrete werkelijkheid. Vernuft en verbeelding vullen elkaar aan en geven perspectief aan mijn bestaan.

Verbeelding is het vermogen om beelden op te roepen van iets dat feitelijk niet, of mogelijk nog niet, bestaat. (Mentale voorstellingen). Die beelden kunnen zeer verschillend van aard zijn. Het kan gaan om een wetenschappelijke of technische constructie of om een vernieuwend idee op wat voor gebied dan ook. Verbeelding is een kracht die de mens tot een visionair (verre-kijker) kan maken.

 

De mens kan niet alleen ver kijken maar ook verticaal kijken. Wij zijn voorzien van een verticale dimensie. In onderstaande tekeningen heb ik geprobeerd de innerlijke (verticale) structuren van de mens zichtbaar te maken.

De verbeelding komt tegemoet aan de behoefte van de mens om zijn bestaan te doorgronden. Om dit bestaan (enigszins) te begrijpen is inzicht vereist. En er is geen inzicht zonder licht (kennen). Het is een natuurlijk gegeven dat licht van boven komt. God is Licht; de Schepper; Creator  van het licht. Daniël 2: 22. Wanneer ik een vorm, een ding met mijn ‘oppervlakkige’ zintuigen ‘vat’, (be-grijp) heb ik het niet echt leren kennen, maar slechts een ‘vluchtige’ indruk er van gekregen. Werkelijke kennis betekent, dat ik met al mijn geestelijke kracht, de gedachte, de idee die hier achter zit kan zien. Dit is dat de waarheid, de realiteit, de kern van de zaak tot in mijn hart doordringt. En dat is: de idee ervan zien. Werkelijk begrijpen en doorzien is een geestelijke ervaring wat uitgedrukt wordt door het woord licht.

Verbeelding opent nieuwe en vernieuwende uitzichten. Het vernuft staat stand-by en toetst of die beelden niet te ver afraken van de realiteit en houdt verbeelding binnen redelijke grenzen. Verbeelding, op haar beurt, voorkomt dat het vernuft ‘afdaalt’ naar het niveau van het verstand.

 

Grensgebied: mogelijkheden

Waar verstand, vernuft en verbeelding elkaar overlappen ligt vindingrijkheid. Dit is het rijk van de uitvindingen. Het domein van ‘onbegrensde’ mogelijkheden. Om dit rijk te kunnen vinden zijn de twee vormen van kijken vereist die hierboven zijn beschreven. Door deze beide manieren van kijken krijgt een bedrijf toekomst-perspectief. Deze vaardigheden zijn zelden in één persoon tot voldoende ontwikkeling gekomen. Ze moeten, mits in potentie aanwezig, in teamverband worden ontwikkeld en benut.

 

 

Met het verstand alleen blijft een bedrijf staande, door vernuft wordt ze vooruit geholpen en door vindingrijkheid verwerft ze haar concurrentiepositie.