Organisatiecoaching: Succes, tijd, energie en ruimte creëren

Succes, tijd, energie en ruimte creëren

Wat wij ook ondernemen in het leven, het is een aaneenschakeling van onderhandelen, kiezen en besluiten. We kunnen er voor kiezen om van een hindernis weg te lopen of we hebben de overtuiging dit lukt mij wel, lopen er naar toe en klauteren er over heen. Een bedrijf (mee helpen) opbouwen als ondernemer of  leidinggevende is het voortdurend overwinnen van hindernissen. Juist op deze onderscheidende momenten komt het er op aan. Het zijn deze bewust doorleefde momenten die ons karakter vormen en waarin we veel leren. Als we al deze momenten door een lijn met elkaar zouden verbinden dan wordt een afgelegde koers én (levens)weg zichtbaar.

Uit recent (2017) wetenschappelijk onderzoek (Erica Ariel Fox) blijkt echter dat niet de onvergetelijke momenten het slagen van onze ondernemingen bepalen maar hoe wij omgaan met allerlei dagelijkse gebeurtenissen.

 

Elke dag nemen wij honderden kleine beslissingen op basis van enorme hoeveelheden informatie. Uit al die informatie kiezen wij vaak onbewust de details waarvan wij denken dat ze het verschil maken in onze gezondheid, ons geluk, onze relaties en in ons succes. Onze hersenen gaan zeer efficiënt om met het verwerken van deze enorme hoeveelheden informatie. Ze ‘automatiseren’ dat wat we vaak doen met het verbruik van zo min mogelijk energie. Deze ‘spaarstand’ noemen we de automatische piloot. Dit is de reden dat onze prestaties, in deze comfortzone, na verloop van tijd een plafond bereiken dat we niet meer doorbreken. Dit tenzij wij er ons bewust van zijn dat we nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen om bewust betere keuzes te kunnen maken.

 

Stel nu dat al die honderden kleine beslissingen, elk afzonderlijk, met 1 % worden ‘verbeterd’. Zou dit marginale voordeel u wat ‘opleveren’?  Wat zou dit voor gevolgen hebben voor uw tijd, uw energie, voor dat wat u onderneemt? Het effect is te vergelijken met een schip dat telkens één graad van koers wijzigt en daardoor na een wekenlange tocht op een totaal andere bestemming uitkomt. Zie onderstaande tekening. 

In het begin is deze 1 procent vooruitgang nauwelijks zichtbaar. Presteert u boven of onder de lijn? Gaat de lijn nu omhoog- of omlaag?  Echter op de lange termijn is het effect enorm!

 

 

Succesfactoren voor het creëren van meer tijd, energie en betere prestaties

Angela Duckworth heeft jarenlang onderzoek gedaan waarom sommige mensen opvallend goed presteren. Het blijkt dat de echt succesvolle mensen een vastberadenheid hebben die zich op twee manieren manifesteert. Ten eerste zijn ze ongewoon veerkrachtig en ijverig. Ten tweede weten ze intrinsiek wat ze willen. Ze bezitten niet alleen vastberadenheid, maar ook richting, zij hebben een sterk karakter en een doel waar ze volledig (met passie) voor gaan. Het is deze combinatie van passie en doorzettingsvermogen die succesvolle mensen speciaal maakt. Angela noemt dit ‘grit’. (Bron; "De Grit-factor"). Het is de onderscheidende succesfactor binnen de ‘prestatiepsychologie’. Maar er is meer te leren over de mens en daarom heb ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar hoe uniek én speciaal God de mens heeft gemaakt. 

Zoals al vermeld onze hersenen zijn gemaakt voor het verwerken van informatie. Zij zijn niet alleen efficiënt maar ook uiterst flexibel. Door het herhaaldelijk verwerken van vergelijkbare informatie vormen zij patronen. Deze ‘ingesleten’ breinpatronen kunnen van vorm worden veranderd. Met name door druk van buitenaf; het wijzigen van de omstandigheden, kan het zijn dat wat we gewoonlijk doen moeten loslaten. Dat we iets nieuws leren, ander gedrag en betere prestaties laten zien. (prestatiepatronen). Ieder mens heeft een uniek talentpatroon dat opgebouwd en gevormd is vanuit; passie, persoonskenmerken, karakter, richting, doel, kwaliteiten en krachtige vermogens. Een unieke, sterke en dynamische combinatie.  Dit patroon wordt, door liefde, vanuit het hart ontsloten en ‘levend’ gehouden. We kunnen talentpatronen waarnemen bij individuen, teams en bedrijven (organisatiecultuur). Deze zijn zichtbaar in het denken, verbeelden en willen en worden uitgedrukt in gedrag en bijzondere prestaties.

 

In onderstaande tekeningen heb ik de innerlijke structuren van de mens in kaart gebracht. Wat hier op de webpagina wordt besproken is in deze tekeningen verwerkt. Het geeft de mogelijkheid om u wat meer inzicht te geven in succes, tijd, energie en het creëren van (innerlijke) ruimte.

In deze tekeningen is een hartlijn zichtbaar. Een rechte ‘loodlijn’ tussen het hart en het doel. Het is de kortste route tussen het hart, de liefde en realisatie van ons verlangen. De kortste weg van innerlijk (onder) handelen, kiezen en besluiten. Het is ‘de weg van de minste weerstand’. We worden niet gehinderd en gaan snel vooruit! We focussen ons op ons doel, bruisen van energie; het gaat gemakkelijk en moeiteloos (flow). We zijn volledig in balans. Echter in de praktijk van alledag ziet deze lijn er heel wat kronkeliger en hobbeliger uit. Vaak zitten we ‘onder’ deze lijn, zijn we niet in balans en zitten klem in ‘hardnekkige patronen’.

Gelukkig nemen we elke dag honderden kleine beslissingen die ‘in lijn’ zijn met wat we kunnen. Als dat wat we doen binnen ons prestatiepatroon past; voelen we ons goed, zijn we verstandig bezig, doen we wat we willen en maken goede vorderingen richting ons doel. We verrichten op een gezonde manier ons werk. Er is dan een goede balans tussen onze prestaties en veerkracht. Echter door druk van buitenaf; kunnen de omstandigheden wijzigen. Wat we gewoonlijk doen moeten we loslaten, iets nieuws leren. Dat betekent dat we een stap maken buiten onze comfortzone om effectiever gedrag aan te leren en betere prestaties te kunnen leveren. De druk van buitenaf moet door onze veerkracht worden opgevangen. Langdurige overbelasting van onze veerkracht is ongezond. (Stress, burn-out etc.). Gelukkig kunt u hier tijdig een oplossing voor creëren. Wanneer u uw breinpatroon ‘oprekt’ dan rekt u uw prestatiepatroon op en neemt uw veerkracht toe.

Er blijkt echter bij alle mensen een kloof te bestaan tussen wat ze weten dat ze zouden moeten doen om iets te bereiken en wat ze daadwerkelijk doen. Dit verschijnsel wordt de ‘prestatiekloof’ genoemd (Erica Ariel Fox; Onderhandel met jezelf; 2014) Het maakt niet uit hoe capabel u bent. Iedereen kan in de prestatiekloof belanden. U komt hier niet in vast te zitten omdat het u aan vaardigheden ontbreekt maar door wat er binnen in u gebeurt. Zonder dat u het in de gaten hebt, ontneemt u uzelf de ruimte en zet u zichzelf klem.

 

Succes én ruimte creëren

Om deze prestatiekloof te overbruggen moet u zicht krijgen op hoe uw innerlijk werkt. Dit betekent; belangrijke aspecten van uzelf ontdekken en deze vaardig kunnen gebruiken bij uw interacties met de wereld om u heen. Meer zelfkennis leidt tot de verrassende ontdekking dat als u zich op een kronkelpad bevindt dit in feite een weerspiegelingen is van hindernissen en belemmeringen binnen in uzelf. Het paradoxale is dat u uw (levens)weg in de buitenwereld gemakkelijker aflegt door meer van uw binnenwereld te accepteren en in te zetten. 

 

Tijd voor leren en betere prestaties creëren     

Om te kunnen zien of en hoe u uzelf in de weg zit heeft u feedback nodig. Zien wat uw bijdrage is. Doorkrijgen waarom mensen zó op u reageren. U kan uw prestatiekloof pas dichten wanneer u kennismaakt met die kanten van uzelf die u nog niet kent en accepteren wat u nog helemaal niet ziet. Want hoe kunt u de verantwoordelijkheid op u nemen voor iets wat u van uzelf niet weet? Tot aan dit acceptatiemoment zult u blijven doen wat u nu doet.

Nog elke dag vangt u de druk van buitenaf op door uw veerkracht. Toch merkt u dat het er niet makkelijker op wordt. Kleine lastige gebeurtenissen nemen toe en u moet steeds vaker beslissingen nemen die ‘nergens over gaan’. Of er ligt teveel op uw bord om daar waarover beslist moet worden af te kunnen handelen. Uw comfortzone wordt steeds kleiner en de werkdruk alsmaar groter.

Als u goed kijkt naar uw team ziet u dan mogelijkheden om dit te veranderen. Kan het zijn dat uw teamleden hele waardevolle talent,- en prestatiepatronen hebben? Is de veerkracht van een team niet veel sterker als dat van een individu?  Benut de mogelijkheden van uw team! U moet dan wel beslissen dat u zicht wilt krijgen op hoe dit werkt.

 

Stel nu dat u met deze beslissing, al die honderden kleine beslissingen, die ieder teamlid elk afzonderlijk neemt, met 1 % ‘verbeterd’. Wat zou u dit ‘opleveren’?