Organisatiecoaching: Van een hindernisbaan voor innovatie gaan

Hindernisbaan


Het werk van een ondernemer of een leidinggevende is te vergelijken met het lopen van een hindernisbaan. Het in teamverband afleggen van een zwaar parcours. Met als belangrijke vraag? Hoe pakken wij dit aan?

Het zijn de hindernissen die bepalen wat uw team of bedrijf aan vaardigheden nodig heeft. En ook...de omstandigheden bepalen in welke mate de teamleden elkaar nodig hebben. De leidinggevende die daar oog voor heeft maakt het mogelijk dat zijn team of bedrijf de beste prestaties kan leveren. De  prestatiegerichte leidinggevende; die zich alleen maar op de te verrichten prestatie focust is in dergelijke omstandigheden niet effectief. Hij laat de verkeerde activiteiten verrichten, verspilt enorme hoeveelheden tijd en energie. Als u met uw team het doel wilt behalen moet u van zowel mens- als prestatiegericht te werk gaan.

 

Alle organisatieproblemen zijn terug te voeren op menselijk handelen. De consequentie daarvan is dat u de problemen op het niveau van dat menselijk handelen oplost. Oftewel de prestaties van uw team zijn niet afhankelijk van uw prestatiegerichtheid of uw ambities. Nee, de prestatie van uw team is afhankelijk van de kracht van de onderlinge relaties. Daarom moet u er achter zien te komen hoe zwaar de te nemen hindernissen zijn voor uw team of uw bedrijf. U moet weten of uw team én het gehele bedrijf in staat is om deze hindernissen te nemen! Team(s) en individuele medewerkers moet ondersteund worden bij het nemen van hindernissen.

U doet er dan ook goed aan om uw team te laten oefenen in het nemen van zware hindernissen. Een voorbeeld van een zware hindernis is het kunnen aangaan en doorstaan van een conflict.  Leer tijdens deze oefeningen kijken naar de interactie tussen u, de teamleden en de teamleden onderling. leer met elkaar omgaan met conflicten. Observeer in een dergelijke situatie alsof u een neutrale buitenstaander bent. Let daarbij op veranderende omstandigheden en de vorderingen van uw team richting het doel. Komt  het team goed door een zwaar conflict heen of blijft het er in hangen?  Als dat zo is dan vormen conflicten een onoverkomelijke hindernis waardoor het bedrijf niet in staat om te innoveren of kan het de bedrijfsstrategie niet effectief uitvoeren.

 

Conflicten zijn niet te voorkomen, het zijn normale, als het ware natuurlijke obstakels die zich voor doen op elke leerweg van een team of een bedrijf. Er zijn gelukkig manieren om deze hindernissen te overwinnen.  Een eerste stap is het(h)erkennen van 'warme en koude' conflicten. Een team gaat pas echt leren en beter presteren als ze weet dat conflicten (hindernissen) op een veilige manier behandeld worden.

 

Zo kan een team het volgende constateren en met elkaar benoemen;

·       Wij kunnen hindernissen niet altijd “wegwerken”.  Anders kijken naar en denken over de hindernis is ook een manier om er mee om te gaan.  

·       Elkaar helpen is een goede manier in het omgaan met de hindernissen.

·       Wij hebben teamleden die helemaal geen last hebben van een bepaalde hindernis. Waarom heeft hij/zij geen last heeft van deze hindernis? Kan hij/zij ons helpen om deze hindernis te overwinnen?

·       Het helpt ons niet om bij te moeilijke hindernis te blijven rondlummelen. En wat ook niet helpt is het blijven hangen in de negatieve betekenis van een hindernis. Dit leidt tot een negatieve stemming in ons team en dat blokkeert ons denken en doen. Wij kiezen voor een positieve benadering. Zo formuleren wij in positieve zin waar wij naar toe willen, wat wij gaan doen en wat we met elkaar willen bereiken.

·       Voordat wij met elkaar verder konden komen moesten wij leren hoe wij de moeilijkste hindernis konden nemen.  Om met elkaar door te groeien moesten wij nieuwe dingen leren; zoals conflicten kunnen hanteren. Juist dankzij een dergelijke moeilijke hindernis zijn wij een sterker team geworden. Als je er zo naar kijkt dan is het nemen van een dergelijke hindernis een feestje waard!

 

Stil staan bij een hindernis (analyseren) kan zinnig zijn om te kunnen achterhalen om welke;

·       waarde (realisatie) het draait bij deze hindernis;

·       belang(en) het draait bij de hindernis;

·       personen of functionarissen het gaat bij deze hindernis zodat wij ons in hun kunnen verplaatsen.

 

Als wij een hindernis willen aanpakken, dan hebben wij geleerd ( dankzij ervaren hindernislopers) om te bekijken wat het mogelijke aangrijpingspunt daarvoor is.  Dat is niet per se de hindernis op zich, maar kan wel zijn wat eronder of achter zit. Niet alle hindernissen zijn wat ze lijken.