Over Jaco

Innovatie; noodzaak, kunst en kunde is de titel van de scriptie die ik schreef voor mijn HBO

studie Personeel en Organisatie. Wat wordt van een personeelsfunctionaris en van leiding-

gevenden verwacht om vernieuwingen door te voeren met succes. Achteraf bekeken heeft dit

verhaal als een rode draad door mijn leven gelopen. Van personeelsfunctionaris naar hoofd

personeelszaken , zoals dat toen nog heette, via de Master; Learning en Development naar

opleidingen die steeds meer met coaching en training te maken kregen. Ik kreeg steeds meer

in de gaten met wat voor een boeiend onderwerp ik bezig ben n.l. met mensen die samen met

andere mensen moeten werken om iets tot stand te laten komen. Die met anderen nieuwe

dingen voor elkaar moeten krijgen of veranderingen moeten door voeren.

Hoe doen zij dat? En lukt dat wel altijd?

 

In de diverse bedrijven waar ik gewerkt heb vond ik het uitermate intrigerend waarom het de

ene leidinggevende wel lukte, schijnbaar zonder moeite, en waarom de andere leidinggevende

het niet voor elkaar kreeg, hoezeer hij ook zijn best deed.

Het lijkt zo simpel maar een sleutelwoord is vaardigheden. Welke vaardigheden zijn nodig

om een leidinggevende succesvol te maken en wat zijn zijn/haar valkuilen?

 

Ik ben mij gaan verdiepen in leiderschap want het niveau van leiderschap bepaalt de

continuïteit van de onderneming en het welbevinden van de werknemers. Gaan zij met plezier

naar het werk of is het voor hen enkel en alleen een bron van inkomsten. Wanneer dat zo is

zal er weinig enthousiasme zijn, zeker niet als er (weer eens) een verandering of vernieuwing

moet plaatsvinden. Hoe kunt u van uw werknemers een team maken die willen samenwerken,

die er met elkaar voor willen gaan, die uw bedrijf uiteindelijk naar een hoger plan tillen?

 

Bij mijn voormalige werkgever werd ik verantwoordelijk voor talent- en leiderschaps-

ontwikkeling. Daar heb ik mijn kennis, training en ervaring kunnen combineren. Tientallen

leidinggevenden heb ik kunnen coachen en observeren. Daardoor heb ik een methode

ontwikkelt om leidinggevenden te kunnen trainen en coachen.

 

Ik ben christen en de vraag drong zich steeds meer aan mij op of juist christenen niet een stijl

van leidinggeven zouden moeten hebben waarin zij God boven alles kunnen liefhebben en

hun naaste, lees werknemers, als hunzelf? Hier gaat het voor mij om het ontwikkelen van een

“christelijk perspectief op mensen en hun ondernemingen”. In dit perspectief komen twee

dimensies bij elkaar: De verticale dimensie; God liefhebben. En de horizontale dimensie;

waarin je de ander, jezelf én je werkomgeving liefhebt. Dit heeft geresulteerd in een methode

waarin beide dimensies van leiderschap worden ontwikkeld en (voortdurend) versterkt.

 

Het is mijn missie om de menskant van bedrijven te versterken om het voortbestaan van het

bedrijf te waarborgen. In de bedrijven waar ik werkzaam ben geweest heb ik meegemaakt dat

de ene reorganisatie de andere opvolgde. Daarin vielen vaak ontslagen van werknemers die

jaren van hun leven hadden gegeven voor het bedrijf. Reorganiseren bestaat voor mij niet in

de eerste plaats mensen te ontslaan maar tijdig een pas op de plaats maken. Waarna er een

gezamenlijke visie is ontwikkeld en strategie wordt uitgevoerd waardoor het bedrijf een

betrouwbare plek wordt om te werken. Waar waarde wordt gecreëerd voor de klant.

 

Leidinggevenden wil ik inzicht geven in hoe mensen leren en beter presteren. Als

organisatiecoach biedt ik u op allerlei manieren houvast om concrete stappen te zetten in het

ontwikkelen van een leiderschapsstijl die alle medewerkers in uw bedrijf inspireert.