Uw bedoeling − in uw leven en werk − is het antwoord op de volgende vragen;

Waarom leeft u? Voor Wie leeft u? Waarom werkt u ? Wat drijft u? Waaraan wil u een zinvolle bijdrage leveren? Wat is écht belangrijk voor u? 

De antwoorden op deze vragen geven richting aan wat u doet en laat. Het, op een evenwichtige manier, waar maken van uw bedoeling is gezond voor uzelf en anderen. (Bron; Frank Weijers ‘Ruimte’). U ervaart ruimte, krijgt energie, en vindt iets zinvol als dat wat u doet overeenkomt met uw bedoeling. Wanneer u dit niet doet of als dit niet lukt zal dit leiden tot ongezonde stress, of zelfs een langdurige burn-out! 

 

Niet alleen uw visie en het waar maken van uw bedoeling is richtinggevend voor uw doen en laten. Ook de manieren waarop u de dingen graag en goed doet bepalen uw richting. Waartoe leeft en werkt u? Hier gaat het dus om hoe en waarom u zó handelt. Wat drijft u?

Deze manieren dienen goed aan te sluiten op wie u bent, waar u voor staat (identiteit) en wat u kunt (talent). Dit is een aanpak waar u (weer) energie van krijgt!

 

De richting van wat u onderneemt wordt, als het goed is, bepaalt door:

• Uw bedoeling: waarom en waartoe u leeft en werkt.

• Uw manieren van doen: hoe u de dingen aanpakt, de manieren waarop u graag uw werk uitvoert.

 

Wanneer uw werk te veel gevuld is met onnodige handelingen komt u niet toe aan wat u echt belangrijk vindt. U ervaart gebrek aan ruimte… voor uzelf, uw gezin en voor dat wat u eigenlijk echt zou willen doen. Om te kunnen doen wat uw bedoeling is heeft u ruimte nodig.

De ruimte waarin u onderneemt wordt bepaalt door twee componenten:

-Buiten; het bedrijf, het team, de collega’s, tijd, geld, etc.

-Binnen; de ruimte in uw hoofd en hart. De ruimte voor uw; talent, identiteit, geloof en gebed

 

Als u deze ruimte nu niet heeft of niet ervaart dan kunt u deze eerst creëren. Er is moed voor nodig om te stoppen met manieren die niet (voor u) werken. De eerste stap is dat u zich hiervan bewust wordt. Om te kunnen stoppen met manieren van werken die niet langer bij uw organisatie en/of team passen is professionele begeleiding nodig. Hinneni heeft een programma (link) ontwikkelt waardoor u veel meer zin, plezier en energie (ruimte) zal ervaren in dat wat er nog meer voor u te doen is, in uw werk en het leven van de ander! Daarbij leert u omgaan met een manier van leiderschap en van werken die wel bij uw organisatie en/of team passen.

In elke organisatie en/of team zijn er mensen die met ideeën rondlopen en energie willen steken in slimmere manieren van werken. Maar vaak verpieteren deze krachten. Het vermogen om slimmer te gaan werken blijft onbenut.  Bron; Arend Ardon; Ontketen vernieuwing!

Leer hoe u een team in beweging krijgt en met elkaar de goede richting inslaat. Oefen in het wegnemen van onbewuste, diep ingesleten, blokkades. Leer hoe u ruimte kunt geven én controle kunt handhaven waardoor het vermogen om slimmer te gaan werken wordt aangewakkerd!

 

Wilt u weten hoe u patronen in stand houdt die u helemaal niet wilt? ….Daar is moed voor nodig!

Als u deze patronen (en uw eigen rol daarin) herkent, geeft dit u inzicht in hoe u ruimte kunt creëren. Niet door een ingewikkelde analyse of onderzoek, maar door heel dichtbij op zoek te gaan naar signalen die aangeven dat u en/of anderen een stagnerend patroon in stand houden. Dit is spannend en waardevol werk. Want als u deze patronen doorbreekt geeft u dat wat u in beweging zet weer de vrije ruimte!

 

leiderschap vanuit christelijk perspectief (link) creëert in organisaties ruimte door drie bewegingen;

•      Ontsluiten van hoofd en hart; Ruimte voor identiteit, geloof, kernwaarden, drijfveren, motivatie en gebed. Zingeving, waarde-creatie en het meekrijgen van mensen.

•      Begrenzen, aangeven wat wel en niet past bij de gedeelde richting. Het inrichten van structuur, het scheppen van helderheid, het geven van vrijheid, het borgen van veiligheid. Het bewaken van eigen grenzen (capaciteiten) en dat van de anderen. Ruimte voor talent, kenniscreatie en excellente uitvoering.

•      Verbinden van de persoonlijke bedoeling, met anderen en met de bedoeling van de  organisatie en/of team. Ruimte voor visie en realisatie van zinvolle doelen.

 

Een manier om ruimte te creëren waarin een gezamenlijke visie wordt waargemaakt!